En blogg om svenska mässor
Show MenuHide Menu

Mötesplats Skola på Svenska Mässan

2014-03-28

Den 28:e Oktober till 29:e Oktober 2013 anordnades mässan ”Mötesplats Skola” som är Sveriges största mässa med fokus på skolvärlden. Det var då fjärde året som mässan genomfördes vilket sker i ett samarbete mellan GR Utbildning (Göteborg Regionens Utbildning) och Svenska Mässan. Antalet besökare var året före drygt 7000 och man förväntade sig att besöksiffran skulle bli något större detta år. Nästa gång mässan kommer att anordnas blir 2015.mässa i Göteborg

Utbud

Precis som på alla mässor så erbjuds en mängd utställare, seminarium, debatter och allt annat som kan locka besökarna till att mötas på Sveriges största utbildningsmässa.

Utställare: Bredden på de företag som ställde ut med monter på mässan var mycket stor. Här fanns både kommunala skolor, gymnasieskolor och högskolor likväl som företag som producerar skolmaterial, litteratur eller klassiska skolutflyktsmål i närheten som Liseberg och Borås Djurpark.

En hel del stiftelser och organisationer passade även på att visa upp sig som bland annat antimobbningsorganisationen Friends och Stamningsförbundet.

Med så många utställare på samma ställare borde väll allt inom skolvärlden vara speglade. Men så var det faktiskt inte för en inriktning på utbildning saknades. För med det stora utbud av läxhjälpsföretag som idag finns i Sverige måste ändå dessa företag ses som en del av utbildningen i landet. Om GR Utbildning ser de privata läxhjälpsföretagen som konkurrerande verksamhet och därmed hållit dem utanför mässan eller om företagen inte valt att medverka frivilligt framgår inte men avsaknaden av dem gör iallafall att det blir ett ”hål” som inte blir fyllt.

Seminarier: Att gå på seminarie under dessa skoldagar kostade 300kr per seminariepass. Möjligheten fanns även att gå på så kallat tyst seminarie vilket var billigare men i dessa fall har man inte möjligheten att exempelvis ställa frågor.

Dessutom erbjöds några gratisseminarier vilket bland annat skolverket anordnade och då med fokus på bedömning/betyg samt den nya satsningen inom Naturvetenskap, Teknik och Matematik.

Några exempel på seminarer som erbjöds var bland annat följande:

  • Älska Skolan – Lusten att lära, möjlighet att lyckas, Atle Johansen
  • Förskolebarn och digitala pekplattor, Susanne Kjällander
  • Förmåga att vara effektiv, Tomas Danielsson

Skolk, en form av utstötning, Ann-Sofie Strand

I likhet med utställarna så vände sig seminarierna mot lärare för alla åldersklasser. Allt från förskola upp till gymnasiet och vuxenskolan.

Då det kostade att gå på dessa och antalet platser var begränsade fick man boka sin plats i förväg på webbplatsen http://www.motesplatsskola.se.

Även när det gäller seminarier kan en viss kritik framföras mot att de privata läxläsningsföretagen lyste med sin frånvaro. Då det är så många som anlitar privat läxhjälp (framförallt i storstäderna som Stockholm, Göteborg och Malmö)  borde det även detta speglats i seminarieutbudet. Det hade varit intressant för åhörarna att höra hur dessa företag ser på sin verksamhet kontra skolans ansvar samt hur de ser på framtiden och vilka svårigheter som elever främst har som söker sig till dem. Kanske skulle det vara en väg att gå för skolorna för att förstå tydligare var de bör lägga sina resurser.

Det hade även varit intressant med en debatt med titeln ”Privat läxhjälp, konkurrens eller komplement”.

Erfarenhetsutbyte: På ”Pedagogiska Scenen” hade de 13 kommuner som ingår i GR Utbildning fått möjligheten att framföra sina åsikter och visa på goda erfarenheter från skolvärlden som kunde inspirera andra att ta efter.  På samma scen fick företag presentera sitt utbud samt organisationer att presentera vad de arbetar med.  Denna scen var inte i första hand någon reklampelare för att basunera ut sitt budskap utan tänkt som en plats där goda erfarenheter kunde utbytas med andra som arbetar på liknande sätt.

En annan sorts av erfarenhetsutbyte skedde i mässans bokcafé. Här framfördes gratis föredrag som man kunde lyssna till med en kaffe i ena handen och pennan i högsta hugg i andra handen.

Att främja att olika erfarenheter ska komma till tals på mässan har varit något som mässarrangörerna arbetat med från början och som vuxit med tiden. Det är mycket positivt eftersom en stor inspirationskälla är att se hur andra lyckas. Detta oavsett om det handlar om att motivera omotiverade elever eller hur man utvecklar studiematerial till synskadade. Detta oavsett om det handlar om erfarenheter från kommunala skolan eller privata läxhjälpsföretag…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *